Usługi transportowe

W przypadku awarii samochodu istnieje możliwość transportu samochodu posiadaną Pomocą Drogową do miejsca zakwaterowania i ewentualnie usunięcie usterki.